Αξιολόγηση προσωπικού στο Δήμο Πειραιά

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας για σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων με στόχο τη βελτίωση ποιότητας ζωής δημοτών, πραγματοποιήσαμε έρευνα κοινωνικών δομών Δήμου καθώς και:

•  Αξιολόγηση προσωπικού

•  Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης

•  Αξιολόγηση συνεντεύξεων

•  Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών

•  Αξιολόγηση προσωπικού