Προγράμμα αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης στη VIOHALCO GROUP

Συμμετοχή στο σχεδιασμό προγράμματος αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης, εταιρικής κουλτούρας και σχεδιασμός – υλοποίηση εκπαιδευτικής και προσεγγίσεων σε εμπορική κατεύθυνση αρχικά και ακολούθως 2013/2015.

Επίσης Induction (Crash) Training.