Συμβουλευτική στη Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΒΕΑ)

H APSON ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και αξιολόγησης εκπαιδευτικών αναγκών για τη Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων.
 
Το έργο «Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων» (Θ.Ε.Α) αφορά στη δημιουργία και λειτουργία  θερμοκοιτίδας στήριξης πενήντα (50) νεοφυών επιχειρήσεων Ι επιχειρηματικών σχημάτων σε περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων του Δ. Αθηναίων που θα παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας, συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και δικτύωσης.
 
 
 
Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, σε τομείς που είτε παραδοσιακά σχετίζονται με τις τεχνολογίες και τις τεχνολογικές καινοτομίες, είτε όχι όπως παραδοσιακά επαγγέλματα, διαφοροποιώντας τα όμως και στηρίζοντας τα μέσω της εισαγωγής τεχνολογικών καινοτομιών.
 
 
Αναλυτικά οι τομείς του έργου:
 
 
Μελέτη της ταυτότητας του επιχειρηματικού σχήματος ως προς το αντικείμενο και το ανθρώπινο δυναμικό του.
 
Μελέτη του προφίλ των μελών του Μητρώου Συμβούλων.
 
Δημιουργία δομημένου ερωτηματολογίου.
 
Διεξαγωγή συνέντευξης με την ομάδα με ενδεχόμενη καταγραφή πρακτικών. 
 
Ανάλυση ερωτηματολογίου και πρακτικών.
 
Υποβολή προτεινόμενου προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης που περιλαμβάνει:
 
• Διάρκεια επιχειρηματικής ωρίμανσης
 
• Περιεχόμενο συμβουλευτικής
 
• Προφίλ συμβούλων
 
Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ