Γραφείο Ε.Κ.Ε στo Δήμο Mεταμόρφωσης

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης αξιοποιώντας τη δυναμική των επιχειρήσεων που έχουν έδρα ή «ενδιαφέρον» στα όρια του δήμου, οργάνωσε και υλοποίησε ένα στρατηγικό πλάνο δράσεων ΕΚΕ μέσω ενός καινοτόμου στρατηγικού εργαλείου που δημιούργησε η APSON:
 
 
 
Το γραφείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 
 
Το γραφείο ΕΚΕ (Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης) αποτελεί ένα καθημερινό στρατηγικό εργαλείο, προκειμένου να καλύπτονται ανάγκες της τοπικής Κοινωνίας του Δήμου, έτσι όπως θα οριστούν στην αρχή του έργου για βάθος χρόνου ενός έτους.
 
 
 
Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ