Εκπαίδευση E.K.E

Σχεδιάσαμε, διοργανώσαμε και υλοποιήσαμε μια διαδραστική εκπαιδευτική προσέγγιση, σε συνεργασία με τη «diaplous-ssda», εταιρεία με πολυετή εμπειρία στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο εκπαίδευσης.
 
 
Αυτή η διαδραστική εκπαιδευτική προσέγγιση ήταν ένα σεμινάριο, σχεδιασμού, στόχευσης, υλοποίησης & αποτίμησης ΕΚΕ διάρκειας 7 ωρών, με τμήματα μέχρι 12 ατόμων και αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση της ουσιαστικής γνώσης και εφαρμογής της ΕΚΕ.
 
 
Βοήθησε αποτελεσματικά τους συμμετέχοντες:
 
• να αντιληφθούν ξεκάθαρα τις έννοιες και το περιεχόμενο της ΕΚΕ
 
• να διαχωρίσουν ενέργειες και δράσεις ΕΚΕ από άλλες επικοινωνιακές, διαφημιστικές και χορηγικές προσεγγίσεις
 
• να επιλέξουν κάθε φορά, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν, αποτελεσματικές και συνεπείς με τη στρατηγική δράσεις
 
• να μειώσουν τους κινδύνους management
 
• να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν κρίσεις
 
• να αυξήσουν την αποδοτικότητα
 
• να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα και να αποφασίσουν ανάλογα για τη διοχέτευση των πόρων
 
 
Στην Πράξη:
 
 
Το σεμινάριο ήταν βιωματικό!
 
Με τη χρήση ασκήσεων, προσομοιώσεων διαχείρισης περιστατικών, ανάληψη ρόλων και καταστάσεων, οι συμμετέχοντες εξασκήθηκαν και ενδυναμώθηκαν στο σχεδιασμό, την επιτυχή στόχευση, την υλοποίηση και την αποτίμηση δράσεων ΕΚΕ, στo πλαίσιo πάντα της υγιούς λειτουργίας και ανάπτυξης της “οντότητας” για την οποία εργάζονται.
 
 
 
Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ