Προγράμμα αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης στη VIOHALCO GROUP

Συμμετοχή στο σχεδιασμό προγράμματος αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης, εταιρικής κουλτούρας και σχεδιασμός – υλοποίηση εκπαιδευτικής και προσεγγίσεων σε εμπορική κατεύθυνση αρχικά και ακολούθως 2013/2015.
 
 
 
Επίσης Induction (Crash) Training.
 
Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ