Έκδοση ενημερωτικού εντύπου για τα έργα, τις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου Ωρωπού

Σχεδιάσαμε και δημιουργήσαμε ένα πρωτότυπο έντυπο - λεύκωμα, στο οποίο καταγράφηκε το έργο, οι δράσεις και η πρόοδος των εργασιών του Δήμου από το 2011 έως το Σεπτέμβριο του 2013 με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρείχε ο Δήμος με αποτέλεσμα την κοινωνική ευημερία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωή τους, ως δημότες του καλλικρατικού Δήμου Ωρωπού.
 
 
Το έντυπο έχει σκοπό αποκλειστικά την ενημέρωση
 
 
• Για τις  κοινωνικές παροχές του Δήμου, ώστε οι δημότες να ενημερωθούν για τις κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να τις αξιοποιήσουν προς όφελός και διευκόλυνσή τους (όπως δημοτικό ασθενοφόρο, κοινωνικό Ιατρείο, κοινωνικό φαρμακείο, συσσίτια κα.)
 
• Για το σύνολο των δυνατοτήτων και των δράσεων του Δήμου στον τομέα του πολιτισμού μέσω του νομικού προσώπου, προκειμένου α) να συμμετάσχουν σε αυτές, β) να τις αξιοποιήσουν διοχετεύοντας την ενέργειά τους και τη δημιουργικότητά τους στις διεξόδους που ο Δήμος παρέχει
 
• Για τα έργα και τις υποδομές που διευκολύνουν την καθημερινότητα του πολίτη και δίνουν μία προοπτική βελτίωσης ποιότητας ζωής
 
• Για τις δομές και υπηρεσίες εκπαίδευσης από τους βρεθονηπιακούς σταθμούς μέχρι τις σχολικές επιτροπές, προκειμένου ο δημότης να ενημερωθεί για τις δυνατότητες που έχει για δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση
 
• Για τις δράσεις και το όραμα του γραφείου εθελοντισμού προκειμένου οι δημότες να ευαισθητοποιηθούν σε κοινωνικά ζητήματα, μέσα από δράσεις.
 
 
 
 
Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ