Παιχνίδια Ανακύκλωσης στο Δήμο Πεντελης 2013

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε τα «Παιχνίδια Ανακύκλωσης» στέλνοντας τη Νεράιδα της Ανακύκλωσης και τα Ξωτικά του Δάσους στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Πεντέλης !

 

Τα παιχνίδια ανακύκλωσης είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικού και πολιτιστικού περιεχομένου, με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης των παιδιών και την ενημέρωση των μικρών δημοτών για θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης.

 

Στο πρότυπο αυτό σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύξαμε, το θεατρικό παιχνίδι, η μουσική, η κίνηση, εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης, η ζωγραφική και η παιδική τέχνη ενώθηκαν για να αναδείξουν τη σημασία και τις δυνατότητες της ανακύκλωσης και της διαφύλαξης του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά μυήθηκαν σε νέες συνήθειες ανακύκλωσης μέσα από το παιχνίδι! Τα παιδιά, με την καθοδήγηση ειδικών παιδαγωγών και εργοθεραπευτών μπόρεσαν να δημιουργήσουν στολίδια για τις λαμπάδες τους, πασχαλινά στολίδια και αυγοθήκες από ανακυκλωμένα υλικά.

 

 

Στόχοι του προγράμματος ήταν:

• Η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και στην ενεργό συμμετοχή τους σε προγράμματα ανακύκλωσης

• Η ανάπτυξη κριτικού πνεύματος αναφορικά με τον καταναλωτικό τρόπο ζωής

• Η εξοικείωσή τους με τις διαδικασίες ανακύκλωσης και τον εναλλακτικό τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων

 

 

Αποτελέσματα:

• Τα παιδιά γνώρισαν με τη βοήθεια της Νεράιδας της Ανακύκλωσης και των Ξωτικών του Δάσους σημαντικά οικολογικά σήματα και σήματα ανακύκλωσης

• Εξοικειώθηκαν με το διαχωρισμό και τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων

• Κατασκεύασαν το δικό τους διακοσμητικό

• Δημιούργησαν για το σχολείο τους ένα κολλάζ με ανακυκλώσιμα υλικά

Οφέλη του προγράμματος:

• Εκπαιδεύτηκαν οι μαθητές, οι αυριανοί ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι δημότες

• Τα παιδιά έγιναν φορείς μεταφοράς μηνυμάτων για το περιβάλλον και την ανακύκλωση οικιακών απορριμμάτων στους γονείς τους

• Διευκολύνθηκε η ευαισθητοποίηση των δημοτών για θέματα διαχείρισης μάζας απορριμμάτων του Δήμου

 

Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ