Αξιολόγηση προσωπικού στο Δήμο Θήρας

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας για σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων με στόχο τη βελτίωση ποιότητας ζωής δημοτών, πραγματοποιήσαμε έρευνα κοινωνικών δομών Δήμου καθώς και:

• Αξιολόγηση προσωπικού

• Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης

• Αξιολόγηση συνεντεύξεων

• Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών

• Αξιολόγηση προσωπικού

 

Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ