Αξιολόγηση προσωπικού στην ΕΚΚΑ HELLAS S.A. (Mercedes)

Στο πλαίσιο αξιολόγησης υφιστάμενης εταιρικής κατάστασης συμμετείχαμε στο σχεδιασμό ερωτηματολογίων και κατευθυνομένων συνεντεύξεων για την:

  • · Αξιολόγηση προσωπικού
  • · Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης
  • · Αξιολόγηση συνεντεύξεων
  • · Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών
  • · Αξιολόγηση προσωπικού 

 

Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ