Γ΄ Κύκλος Συμποσίων Ευεργεσειών στο Ζάππειο

Τριήμερο συμπόσιο με θέμα το ρόλο της Ευεργεσίας και της Χορηγίας σε καιρούς οικονομικής ύφεσης και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεισφέρουν στο ξεπέρασμα της κρίσης οργάνωσε το Τμήμα της ΑΧΕΠΑ «Περικλής» σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών και την Διεθνή Εταιρεία Εθνικών Ευεργετών γιορτάζοντας ταυτόχρονα την επέτειο των 2500 χρόνων από την μάχη του Μαραθώνα και την Δημοκρατία του Περικλέους στο Ζάππειο Μέγαρο από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου.

 

Στο συμπόσιο κλήθηκαν να λάβουν μέρος σημαντικές ακαδημαικές προσωπικότητες Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων αλλά και πολιτικές προσωπικότητες που θα δώσουν το δικό τους στίγμα για την σύγχρονη συγκυρία. Βασικά θέματα που απασχόλήσαν τους συνέδρους είναι η ιστορική εξέταση και διαμόρφωση της ευεργεσίας και χορηγίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ο ρόλος της στις σημερινές κοινωνίες και τα νέα κοινωνικά και πολιτισμικά προτάγματα του 21ου αιώνα.

 

Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ