Προφίλ

Προφίλ

Η APSON είναι πρωτοπόρος εταιρεία στην Ελλάδα!

 

 

H APSON ενσωματώνει, με αποτελεσματικότητα και επιτυχία, τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στη στρατηγική κάθε επιχειρηματικής μονάδας δημοσίου & ιδιωτικού τομέα.

Η APSON διασυνδέει οργανισμούς, φορείς, επιχειρήσεις και κάθε ενδιαφερόμενο μέρος φροντίζοντας την αποτελεσματική και καρποφόρα σύμπραξή τους. 


Όραμα της APSON είναι να τοποθετήσει την ΕΚΕ στην καρδιά κάθε επιχείρησης, οργανισμού και ατόμου σε θέση ευθύνης.

 

H ΑPSON προσαρμόζει την ΕΚΕ στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και στις ανάγκες κάθε εμπλεκόμενου μέρους (εργαζόμενοι, επενδυτές, μέτοχοι, πελάτες, τοπικές κοινωνίες, προμηθευτές, μμε κλπ) και παράλληλα την αξιοποιεί ως ΕΡΓΑΛΕΙΟ για την εξασφάλιση ισόρροπης καθημερινής λειτουργίας.

 

Η APSON με ένα επιτελείο εμπνευσμένων στελεχών σχεδιάζει, προτείνει, υλοποιεί, αποτιμά, δημοσιοποιεί στρατηγική και στοχευμένες δράσεις ΕΚΕ, φροντίζοντας τη βιωματική εκπαίδευση των συμμετεχόντων.

 

Η καινοτομία της APSON έγκειται στην αξιοποίηση όλων των δομών που συγκροτούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και αφορά στο εσωτερικό περιβάλλον, τα εμπλεκόμενα μέρη και την ενίσχυση της εμπορικής επωνυμίας.

 

                                                                                               
Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ