4 ημερίδες Νέας Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Πειραιά

 

 

   

 

 

 

Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ