Ιστορικό

Ιστορικό

Δεκέμβριος 2007:   Ίδρυση APSON με όραμα την ΕΚΕ

 

2008  Καινοτομία: Μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που ειδικεύεται στην ΕΚΕ

 

2009  Συνέργειες Ιδιωτικού & Δημοσίου τομέα με έμφαση στις τοπικές κοινωνίες

 

2010  Σύζευξη αναγκών επιχειρήσεων και τοπικών κοινωνιών με αμοιβαία οφέλη

 

2011  Επαναπροσδιορισμός ΕΚΕ στην Ελληνική αγορά και σύνδεσή της με αύξηση των πωλήσεων

 

2012  Πιστοποιημένη εκπαίδευση ΕΚΕ

 

2013  Εργαλεία Αποτίμησης ΕΚΕ

 

2014  Εφαρμογή καινοτόμου μηχανισμού Ε.Κ.Ε σε Εκκλησία Βιομηχανικές ζώνες - Εξαγωγική δραστηριότητα

 

2015  Θερμοκοιτίδες Νεοφυών Επιχειρήσεων – APSON StartUp Lab 

 

2016  Δόμηση καινοτόμου στρατηγικού εργαλείου «ΑPSON STAKEHOLDERS ANALYSIS»

 

2017  Δημιουργία πλαισίου συνεργασίας Ελλάδας και Εξωτερικού

 

2018  Σχεδιασμός και συντονισμός πλαισίου για την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ