Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Η APSON CSR είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα κάτωθι πρότυπα:

 

 ELOT 1429 (ΕΛΟΤ 1429)
“Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα”

 

ISO 9001:2008
“Quality Management systems – Requirements” για “Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Εκπαίδευσης στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης”

 

Social Accountability 8000:2014
“Social Responsibility Management systems” για “Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Εκπαίδευσης στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης”

 

Οι συνεργάτες τις είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το φορέα GRI για εφαρμογή του προτύπου GRI G4.

 

Οι συνεργάτες της έχουν πιστοποιηθεί από οργανισμούς όπως ΕΟΠΠΕΠ, Τράπεζα της Ελλάδος, Jean monnet center of excellence.

 

Τα εκπαιδευτικά της προγράμματα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το φορέα TUV HESSEN. 

 

                     

Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ