Εκπαίδευση Ε.Κ.Ε.

Εκπαίδευση Ε.Κ.Ε.

Η ανάγκη για μία ολοκληρωμένη και σύγχρονη αντίληψη για την ΕΚΕ, εστιάζοντας στις ανάγκες της επιχείρησης, οδήγησε την APSON στο σχεδιασμό πιστοποιημένων (TUV-Hessen) εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με την diaplous-ssda.

 

Σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε διαδραστικές και βιωματικές εκπαιδεύσεις ΕΚΕ σε όλα τα επίπεδα της Ιεραρχίας, με στόχο:

 

 • Διαμόρφωση εταιρικών δεσμεύσεων (όραμα, αξίες, αρχές και προτεραιότητες)

 

 • Αξιολόγηση του βαθμού ενσωμάτωσης της ΕΚΕ στην επιχείρηση ή τον οργανισμό

 

 • Stakeholders mapping

 

 • Αναγνώριση και προτεραιοποίηση δράσεων ΕΚΕ ανά άξονα (περιβάλλοντος, κοινωνικής πολιτικής κ.α.)

 

 • Ανάπτυξη στρατηγικής ΕΚΕ εκ των έσω

 

 • Σχεδίαση στρατηγικής ΕΚΕ και εκπόνηση αναλυτικού ετήσιου πλάνου

 

 • Ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης της επίδοσης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων

 

Τα βιωματικά μας σεμινάρια με χρήση ασκήσεων, προσομοιώσεων διαχείρισης περιστατικών & ανάληψης ρόλων και καταστάσεων έχουν δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες κάθε οργανισμο

 

Ενδεικτικά workshops ΕΚΕ:

 

 • ΕΚΕ γυρίζουμε σελίδα

 

 • Taylor your CS

 

 • Στιγμές αλήθειας
 • Εκπαίδευση Ε.Κ.Ε.
 • Εκπαίδευση Ε.Κ.Ε.