Β2Β ΕΚΕ

Β2Β ΕΚΕ

Η ΕΚΕ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης ιδιαίτερα σε περίοδο ύφεσης.

 

Συγκεκριμένες στρατηγικές και τακτικές ΕΚΕ έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετικές για τις επιχειρήσεις σε περίοδο ύφεσης.

 

H οικονομική κρίση δεν παύει να αποτελεί μια ευκαιρία από την πλευρά των επιχειρήσεων να δοκιμάσουν νέες μεθόδους, προκειμένου να εφαρμόσουν την στρατηγική ΕΚΕ αλλά και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.

 

Σε έναν κόσμο που ολοένα και περισσότερο αναζητάει το return on investment, οι σχέσεις μεταξύ της ΕΚΕ και των πωλήσεων, μπορεί να έχουν ζωτικό ρόλο σε μια επιχείρηση.

 

Η καινοτομία της APSON είναι ότι προσαρμόζει όλη τη δραστηριότητα ΕΚΕ της επιχείρησης στις ανάγκες των πελατών της.

 

Η υπηρεσία Β2Β ΕΚΕ στοχεύει:

• Στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της επιχείρησης

• Στην αξιοποίηση των θεμελιωδών ικανοτήτων της επιχείρησης.

• Στην επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων για τα εμπλεκόμενα μέρη

 

Η Β2Β ΕΚΕ από την APSON, χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:

• Εμπεριστατωμένη διαδικασία στρατηγικής ΕΚΕ με κύκλο επανάληψης

• Χτίσιμο εταιρικής ταυτότητας

• Μεγιστοποίηση κέρδους και για τους δύο εμπλεκόμενους μέσα από τις πρακτικές ΕΚΕ

• Αναγνώριση στοχευμένων αγορών με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων μέσα από την ΕΚΕ

• Χτίσιμο αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης