Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Συμβουλευτική, Εκπαίδευση & Υποστήριξη

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Συμβουλευτική, Εκπαίδευση & Υποστήριξη

H ΑPSON έχοντας αφουγκραστεί τις ανάγκες της εποχής έχει αναπτύξει υπηρεσίες που ενισχύουν και υποστηρίζουν τον τρίτο τομέα της οικονομίας, την Κοινωνική Οικονομία και κατ’ επέκταση την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ως μία καινοτόμο παράμετρο στις σχέσεις κράτους-κοινωνίας-ιδιωτικού τομέα.

 

Με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας και της υποστήριξης της κοινωνικής καινοτομίας, η APSON με μία ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών:

 

  • Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση και τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

 

  • Σχεδιάζει στρατηγική και δράσεις για την υποστήριξη και την ενίσχυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

 

  • Προτείνει και υλοποιεί ενέργειες ανάδειξης του έργου των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

 

  • Εκπαιδεύει τα στελέχη και τα μέλη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων μέσω επιμορφωτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων