Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

 

 

 

 

Διαδραστικό σεμινάριο για τα οφέλη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

 

και την αξιοποίησή της για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων

 

κάθε οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού.

Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ