Νικόλαος I. Πέντσας

MSc/ MBA/ MSc - Τεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων & Στρατηγικής Ανάπτυξης - APSON

 

 

 

Ο Νικόλαος Ι. Πέντσας είναι απόφοιτος του University of West Scotland, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Centre D’Etudes Diplomatiques et Strategiques.

 

Κατέχει μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στο «Διεθνές Marketing», στα «Τεχνικοοικονομικά Συστήματα Επιχειρήσεων» και στις «Διεθνείς Σχέσεις και Διπλωματία». Είναι απόφοιτος της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Μεγάλης Βρετανίας, με εξειδίκευση στην Ανώτατη Διοίκηση (Top Management).

 

Διαθέτει πλούσια εμπειρία, καθώς συνεργάστηκε με πλήθος διεθνών και εγχώριων επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, έχει επιτελέσει Υπεύθυνος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Δημοσίων Σχέσεων, Marketing, Διαπραγματεύσεων και άλλες καίριες θέσεις. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, συμμετείχε ως κυβερνητικός αντιπρόσωπος της Ελλάδος στον ΟΗΕ (Γενεύη).

 

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Αναδόμηση Επιχειρησιακών Κατευθύνσεων», έχει πλούσια αρθρογραφία για θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επιχειρηματικότητας και είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της στήλης «Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα» του epixeiro.gr.

 

H αδιάλειπτη και συστηματική του μελέτη, η εμπειρία του στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χώρο και η ενεργή του συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), τον καθιστούν πρωτοπόρο στην ΕΚΕ και στις σύγχρονες τάσεις της.

 

Έχει αναπτύξει στην Ελλάδα το CSR Stakeholder Management, ένα καινοτομικό εργαλείο που αφορά την επιχειρηματική στρατηγική προσέγγιση των Stakeholders, προσαρμοσμένη στις ανάγκες αλλά και τις δραστηριότητες κάθε οργανισμού ή επιχείρησης. 

 

 

EΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

GRI G4 Certified Consultant, License No. TR106886 EΟΠΠΕΠ,

 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων