Νικήτας Καστής

 

Ο Νικήτας Καστής είναι Διδάκτωρ του Ε.Μ.Π., σε θέματα θεωρίας αποφάσεων, διαχείρισης επενδυτικού κινδύνου και προγραμματισμού επενδύσεων και έχει διατελέσει Ερευνητής στο Ε.Μ.Π. και Επισκέπτης (Επίκουρος) Καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης (με αντικείμενα Θεωρία Αποφάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων). Από το 1992 συντόνισε το κοινωφελές, ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο του Ιδρύματος (Μελετών) Λαμπράκη, στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Τεχνολογικής Καινοτομίας και του Πολιτισμού.

 

Η Ευρωπαϊκή δραστηριότητα, μελετητική και αναπτυξιακή του ΙΜΛ στο διάστημα μέχρι το 2002, της οποίας υπήρξε επικεφαλής, συντονίζοντας μεταξύ άλλων μεγάλης κλίμακας Ευρωπαϊκές συμπράξεις, είχε σημαντικά αποτελέσματα με την εισαγωγή και επέκταση καινοτομιών για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την επέκταση του εκπαιδευτικού και ευρύτερα μορφωτικού έργου στην πλειοψηφία του Ελληνικού πληθυσμού.

 

Από το 2002 και μέχρι το 2012, ως Αναπληρωτής και κατόπιν Διευθυντής του ΙΛ, η κοινωφελής δραστηριότητα επεκτάθηκε ιδιαίτερα στο ελληνικό περιβάλλον, με κορωνίδα το υπό την επιστημονική του ευθύνη έργο οκτώ Ιδρυμάτων (“Μορφωτική & Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία”).

 

Ο Δρ Ν. Καστής έχει διατελέσει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του European Distance & E-Learning Network (EDEN) και επί έτη Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την “Ανοικτή Τάξη” (“Open Classroom”). Επίσης είναι τακτικό μέλος της Συμβουλευτικής-Επιστημονικής Επιτροπής του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού, ετήσιου Συνεδρίου “OnlineEduca Berlin”, από το 2000 και μέχρι σήμερα, καθώς και άλλων εθνικών και ευρωπαϊκών επιστημονικών διοργανώσεων, με αντικείμενο τις εκπαιδευτικές καινοτομίες, την απασχόληση, ανάπτυξη και την εκπαιδευτική πολιτική.

 

Από το 2012 έως το 2014 υπήρξε Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Εταιρείας (HAEd), από δε το 2014 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων εκπαιδευτικής πολιτικής MENON Network GR, η οποία ανήκει εξολοκλήρου στον ομώνυμο Ευρωπαϊκό οργανισμό (βλ. πιο κάτω). Ενώ, από τον Ιούλιο 2016 ίδρυσε και συντονίζει το μελετητικό έργο της εταιρείας Mind2Innovate, στους τομείς πολιτικής και προγραμματικού σχεδιασμού στην Εκπαίδευση, την Καινοτομία και ευρύτερα τους ανθρώπινους πόρους.

 

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα του μελετητικού έργου, του οποίου υπήρξε υπεύθυνος, ήταν η «Μελέτη για το Σχέδιο Δράσης για την Αναβάθμιση και Επέκταση της Επαγγ. Εκπ/σης και Κατάρτισης και της Μαθητείας» και, στη συνέχεια, το «Έγγραφο για τη Μεταρρύθμιση του συστήματος ΕΕΚ στην Ελλάδα» - το τελευταίο στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στον νόμο Νο4336/2015 (το «Μνημόνιο»).

 

Τέλος, ο Ν. Καστής διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εκπαίδευση και Καινοτομία MENON Network, σε όλο σχεδόν το διάστημα από την ίδρυσή του, το 1999, μέχρι και την παύση της μελετητικής και αναπτυξιακής του δραστηριότητας, το 2015 (www.menon.org).