Σπύρος Ζάννος

Οικονομικός σύμβουλος στην APSON

 

 

Είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση Οικονομική και Λογιστική.

 

Κατέχει μεταπτυχιακές σπουδές με τίτλο ¨The executive Master’s Program for Financial Directors¨. Επιπλέον έχει γνώσεις προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως Windows, Excel, Word, Ms Dos, Access Eurofasma Singular, Computer Logic Horizons και Unisoft Chapter E.R.P.

 

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων: • Μηχανογραφημένη Λογιστική (Οργανωμένο από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.)] • Φορολογία Ακινήτων (Ε.Ε.Δ.Ε.) • Φορολογία Εισοδήματος για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (Ε.Ε.Δ.Ε.) • Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων and E9 (Ε.Ε.Δ.Ε.) • Ασφαλιστικά θέματα(Διαμορφωμένα από την Ε.Ε.) • Νέα Φορολογικά πρόστιμα – Νόμος 2523/1997 • Από το 1998 έως σήμερα, συμμετοχή κάθε χρόνο σε σεμινάρια σχετικά με “Φορολογία Εισοδήματος”, “Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα” and “Οδηγίες και Κανονισμοί για τα Εταιρεία Βιβλία”, κλπ.

 

Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας “INFOACCOUNTING A.A” με αντικείμενο την παροχή χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών.

 

Διαθέτει μία πλούσια εμπειρία, καθώς συνεργάζεται με πλήθος εγχώριων επιχειρήσεων από το 1999 μέχρι σήμερα όπως: “ANTENNA TV GROUP και ΔΙΟΝ.ΚΟΝΤΟΓΙΟΥΡΗΣ Α.Ε.” (ΓΚΙΝΕΣΤΡΑ Α.Ε.) ως φορολογικός σύμβουλος και έχει την επίβλεψη του λογιστικού τμήματος, τον έλεγχο και τη συγκρότηση ετήσιων εκθέσεων, τον έλεγχο μισθοδοσίας, την επίβλεψη εγγράφων, τη συμφωνία λογαριασμών, την ανάλυση του κόστους, την αναλυτική λογιστική, τον αναλυτικό έλεγχου του ισολογισμού-τα ετήσια αποτελέσματα και τον έλεγχο των αποθεμάτων. Επίσης είχε εργαστεί ως λογιστής στην εταιρεία «ΜΙΖΟΥΧΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» και στο λογιστικό γραφείο του Δημητρίου Καβούκη από το 1990 έως το 1997.