«Προκλήσεις και Επιχειρηματικές Λύσεις στη Νoτιοανατολική Ευρώπη»

Η ΑPSON συμμετείχε με εισήγηση της Δρ. Αναστασίας Ψωμιάδη στο FORUM που διοργάνωσε το United Nations Global Compact Bulgaria με θέμα «Προκλήσεις και Επιχειρηματικές Λύσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σόφια της Βουλγαρίας, στις 7 Απριλίου 2014.

 

Mε τίτλο εισήγησης:

«Διάλογος μεταξύ εμπλεκομένων μερών: Συναντώντας τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών με τις στρατηγικές προτεραιότητες των τοπικών αυτοδιοικήσεων»,

παρουσιάστηκε ένα καινοτόμο επιχειρηματικό εργαλείο ΕΚΕ που εφαρμόζει η εταιρεία στην Ελλάδα ξεκινώντας πιλοτικά από το Δήμο Μεταμόρφωσης και επισημάνθηκε η αποτελεσματικότητα του γόνιμου διαλόγου και η άντληση πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις τοπικές κοινωνίες.

 

Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ