Πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Τοπική Συναίνεση

Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της ΚΕΔΕ ««Αθλητισμός και Πολιτισμός – Παράγοντες κοινωνικής συνοχής».

 

Το ενδιαφέρον των ομιλητών και των συνέδρων επικεντρώθηκε σε δύο τομείς, στις πολιτισμικές αναδιατάξεις σε μια εποχή που αλλάζει δραματικά και στα νέα πολιτιστικά εγχειρήματα στην αυτοδιοίκηση με στόχο την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού. Τα συμπεράσματα του συνεδρίου θα τα επεξεργαστεί η αρμόδια Επιτροπή Πολιτισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της ΚΕΔΕ προκειμένου να αποτελέσουν στη συνέχεια και εισηγήσεις για τον προσδιορισμό στόχων, επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης προβληματισμού.

 

Ο Γιάννης Θεοδωρακόπουλος πρόεδρος της επιτροπής έκανε γνωστό στους συνέδρους ότι το επόμενο διάστημα θα αναπτυχθεί μια ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ η οποία θα αποτελέσει πεδίο ανταλλαγής απόψεων, θέσεων, πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ των στελεχών της αυτοδιοίκησης τα οποία δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο αθλητισμός και ο πολιτισμός.

 

Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν προβληματισμούς και να διατυπώσουν τις προτάσεις τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν σε θέματα που αφορούσαν Πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Τοπική συναίνεση, αδειοδοτήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, στους τρόπους αξιοποίησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, καθώς και στην ανάπτυξη μια πλατφόρμας που θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους.

 

Εισηγήτρια σε θέματα που αφορούσαν Πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Τοπική συναίνεση ήταν η Δρ.Αναστασία Ψωμιάδη

 

Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ