Εσείς, τι «ΕΚΕ» Ομάδα είστε;

Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά ένα άθλημα. Για να αντιληφθούμε το μέγεθός του μόνο στην Ελλάδα, αρκεί να σκεφτούμε ότι 2 εκ. άτομα ασχολούνται με αυτό (φίλαθλοι / αθλούμενοι / επαγγελματίες - σχεδόν το 20% της χώρας), υπάρχουν περισσότερα από 3.500 ποδοσφαιρικά σωματεία και κυκλοφορούν καθημερινά 11 αθλητικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και αρκετές τοπικές.

Μαζί με λοιπές δραστηριότητες γύρω από αυτό, όπως τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα παίγνια και τις χορηγίες του ΟΠΑΠ κ.α., γίνεται εύκολα κατανοητό, ότι το πλαίσιο των εργασιών μίας ποδοσφαιρικής ομάδας ξεφεύγει από αυτό του στενού πλαισίου ενός αθλήματος, καθώς πρόκειται για μία επιχειρηματική δραστηριότητα με κύκλο εργασιών πολλών εκ. ευρώ.

  Στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Αγγλία, η ποδοσφαιρική επιχειρηματικότητα διέπεται από τις αρχές και τους κανόνες που ισχύουν και στην ευρύτερη επιχειρηματικότητα. Το βασικό χαρακτηριστικό της όμως, είναι η δυνατότητά της να ανακυτταρώνεται. Σε δημιουργικότητα, σε αξίες και σε στόχους, που βοηθούν την ποδοσφαιρική κοινότητα να εικονοποιήσει αυτό το βασικό χαρακτηριστικό της, την ανακυττάρωσή της!

 

Περισσότερα

Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ