Η ΕΚΕ στρατηγικό εργαλείο για κάθε επιχειρηματική μονάδα

Είσαι start upper, ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης μικρής ή μεσαίας εταιρείας, στέ­λεχος επιχείρησης ή οργανισμού:

 

Πέτυχε τους στρατηγικούς στόχους σου με εργαλείο την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ).

 

Η ΕΚΕ είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ ... Η περίοδος ανασφάλειας για την επόμενη μέρα. την καθιστά απαραίτητη για την προοπτική βιωσιμότητας κάθε επιχειρη­ματικού εγχειρήματος.

 

 

Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ