Εφαρμογή APSON Stakeholders Analysis

Με επιτυχία πραγματοποιείται η εφαρμογή του μεθοδολογικού εργαλείου της APSON, Stakeholders Analysis, κατά την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του stakeholders engagement σε εταιρείες και οργανισμούς όπως Εθνική Ασφαλιστική, Daedalus, Plan Ahead, ΚΕΔΕ, Δήμο Αμαρουσίου, Φυσικά Δίκτυα Πωλήσεων κ.α.

 

 

 

 

Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ