Η Apson CSR στο 2ο Thessaloniki Regional Forum

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020

 

 Η ιδρύτρια και πρόεδρος της ApsonCSRδρ. Αναστασία Ψωμιάδη  KeynoteSpeakerμε θέμα «Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης»

 

Σημαντικά θέματα που αφορούν στο κοινό αύριο των λαών των Βαλκανίων ανέπτυξαν στο 2ο Thessaloniki Regional Forum διακεκριμένες φυσιογνωμίες της πολιτικής και των επιχειρήσεων, διπλωμάτες, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, δίνοντας έμφαση στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σήμερα για την αναπτυξιακή προοπτική των βαλκανικών χωρών μέσα σε μια ενιαία Ευρώπη.

 

 

Η ιδρύτρια και πρόεδρος της ApsonCSR Δρ. Anastasia Psomiadi, keynote speaker της δεύτερης ημέρας του forum, ανέπτυξε το θέμα "Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και ΣΔΙΤ ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης" επισημαίνοντας τα οφέλη που μπορεί να εξασφαλίσει η αλληλεπίδραση μεταξύ στόχων αειφόρου ανάπτυξης και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: «Ας μιλήσουμε και ας δράσουμε έξω από τα τετριμμένα. Η λύση είναι δράσεις που επηρεάζουν τις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων και ένα δυναμικό σχέδιο δράσης για τις πρώτες δημόσιες και ιδιωτικές συμπράξεις».

 

 

Στη Θεσσαλονίκη η Apson CSR παρουσίασε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο υλοποίησης των SDG σε μια εθνική στρατηγική:

 

1. “Στόχος 17- Οικοδόμηση γόνιμων συνεργασιών”,

 

2. “Από τις τοπικές κοινωνίες στη Παγκόσμια κοινότητα” και πρότεινε ως καλή πρακτική το Womanitee, τα κέντρα επιχειρηματικότητας μέσα από τα οποία η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να βοηθήσει πρακτικά και αποτελεσματικά την ενδυνάμωση των γυναικών που επιχειρούν ή επιθυμούν να επιχειρήσουν, στα μεγάλα αστικά κέντρα ή την περιφέρεια. 

 

Αμέσως μετά ο γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, μίλησε για την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του ρόλου και των συγχρηματοδοτούμενων πόρων που θα έχουν στη διάθεσή τους οι 13 Περιφέρειες της χώρας στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Στο πάνελ που προηγήθηκε, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, επισήμανε πως μέσω της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας «χτίζεται» ένα βιώσιμο μέλλον στη ΝΑ Ευρώπη και περιέγραψε συνοπτικά τους βασικούς πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

 

 
 
 
 
 
 
  •  
     
Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ