Οργάνωση & Υποστήριξη Γραφείου Ε.Κ.Ε

Η APSON αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία γραφείου ΕΚΕ σε φορείς και επιχειρήσεις...

Στρατηγική Ε.Κ.Ε: Συμβουλευτική & Υλοποιήση

Στην APSON τοποθετούμε την ΕΚΕ στο στρατηγικό σχεδιασμό κάθε επιχείρησης, φορέα, ατόμου...

Στρατηγική Επικοινωνίας: Συμβουλευτική & Υλοποιήση

Η APSON διαχειρίζεται και εποπτεύει υπεύθυνα τα κανάλια επικοινωνίας ενός οργανισμού...

Διαμόρφωση Πολιτικής Ε.K.E

Στην APSON θεωρούμε ότι η δέσμευση της Διοίκησης ενός οργανισμού αναφορικά με...

Έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού

Η APSON παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σύνταξης και έκδοσης...

Εκπαίδευση Ε.Κ.Ε.

Η ανάγκη για μία ολοκληρωμένη και σύγχρονη αντίληψη για την ΕΚΕ...

Workshops

Θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων – start ups

Οργάνωση και υποστήριξη θερμοκοιτίδων νεοφυών επιχειρήσεων...

The Start-up LAB

Συμβουλευτική και καθοδήγηση start up επιχειρήσεων...

Β2Β ΕΚΕ

Η επόμενη ημέρα της ΕΚΕ από την APSON

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Συμβουλευτική, Εκπαίδευση & Υποστήριξη

H ΑPSON έχοντας αφουγκραστεί τις ανάγκες της εποχής έχει αναπτύξει...

Διαδραστική και Βιωματική Εκπαίδευση

Πρότυπες υπηρεσίες ανθρωποκεντρικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ανάπτυξης.